przejdź do głównego menu przejdź do treści

Jacek Kraszewski

Urodził się 27.07.1957 r. w Szczecinie. W 1982 r. uzyskał z wyróżnieniem dyplom w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie dyrygentury prof. Witolda Krzemieńskiego.

W latach 1978-1992 był skrzypkiem i dyrygentem w operze i operetce w Szczecinie, a od 1989 r. jej dyrektorem naczelnym i artystycznym. W tym czasie prowadził również działalność koncertową jako dyrygent Filharmonii Szczecińskiej i działalność dydaktyczną jako pracownik naukowy Akademii Muzycznej w Poznaniu.
W latach 1993-1996 był dyrygentem w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, a w sezonie artystycznym 1994/95 pełnił w nim obowiązki dyrektora artystycznego.
Od 1994 r. współpracował z Polską Operą Telewizyjną we Wrocławiu, z Polskim Teatrem Tańca w Poznaniu oraz z zespołem Ballet Classique de Paris. Od 1998 r. prowadził polsko-niemiecką orkiestrę młodzieżową "Pomerania". Jako dyrygent był częstym gościem polskich i zagranicznych zespołów symfonicznych i operowych. Od stycznia 2005 r. do 2007 r. był zastępcą dyrektora ds. artystycznych w Operze na Zamku w Szczecinie. [cytat za http://www.art.intv.pl/Kraszewski_J./Biografia/]

Od 2013 maestro Jacek Kraszewski prowadził roku Chór Męski „Słowiki 60” im. Jana Szyrockiego. We współpracy z kompozytorem i dyrygentem Piotrem Jańczakiem przygotował i poprowadził swiatową prapremierę "Szczecińskiej Mszy Filmowej", dzieła dedykowanego Szczecinowi.

Od 2017 roku był dyrygentem Filharmonii Gorzowskiej i jej dyrektorem artystycznym. Dyrygował koncertami w całej Polsce i na świecie, między innymi we Francji, Austrii, Danii, Finlandii, Hiszpanii, w Niemczech, Egipcie, Norwegii czy Szwecji.

Był wykładowcą Akademii Sztuki w Szczecinie. Dr hab. Jacek Kraszewski, profesor Akademii Sztuki w Akademii był od samego początku, budował tę Uczelnię, kształcił studentów, współtworzył wyjątkowe koncerty. 

Zmarł 14 stycznia 2021 roku.

Jacek Kraszewski, urodzony w Szczecinie w 1957 roku, był absolwentem szczecińskich szkół muzycznych w klasie skrzypiec. W latach 1976-1978 był skrzypkiem orkiestry symfonicznej Państwowej Filharmonii Szczecińskiej im. M. Karłowicza. W latach 1978-82 studiował w Akademii muzycznej im. I. J.Paderewskiego w Poznaniu w klasie dyrygentury prof. Witolda Krzemieńskiego. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem, oraz nagrodę rektora. Już podczas drugiego roku studiów debiutował jako dyrygent na koncertach symfonicznych z orkiestrą Filharmonii Szczecińskiej, zyskując wysokie uznanie orkiestry, publiczności i krytyki.

W latach 1978-1992 związany był z Operą i Operetką w Szczecinie jako skrzypek, dyrygent a od 1989 roku dyrektor naczelny i artystyczny. Z zespołem tym wielokrotnie występował w Austrii, Danii, Holandii, Niemczech, Szwajcarii oraz we Włoszech.
Wśród przygotowanych i prowadzonych przez niego spektakli znalazły się takie pozycje jak: "Toto" - musical M. Sarta (prapremiera), "Fontanna Bachczyseraju" - balet W. Asafiewa, "Coppelia" - balet L. Délibes'a, opery: "Straszny Dwór", "Halka", "Faust", "Tosca", "Traviata", "Madama Butterfly", "Cyganeria" (uznana za spektakl roku 1989 w plebiscycie Towarzystwa Przyjaciół Szczecina i nagrodzona Bursztynowym Pierścieniem), oraz pierwsza na świecie inscenizacja "Requiem" W.A. Mozarta, prezentowana zarówno w siedzibie Opery i Operetki jak i na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w Kamieniu Pomorskim gdzie została zarejestrowana dla potrzeb radia i telewizji. Był w tym czasie częstym gościem Landestheater Dessau, gdzie prowadził m.in Halkę, Traviatę, Toscę, Madama Butterfly i inne.
Współpracował również jako kierownik muzyczny i aranżer z teatrami dramatycznymi. Równolegle prowadził działalność koncertową jako dyrygent Filharmonii Szczecińskiej. Z zespołem tym występował na wielu festiwalach w Polsce i we Włoszech. Wprowadził do repertuaru Filharmonii Szczecińskiej wiele pozycji współczesnych ( Koncert na orkiestrę, III i IV symfonia W. Lutosławskiego, II symfonia K. Szymanowskiego, Muzyka na smyczki, perkusję i celestę B. Bartoka, Łzy, Po wiatr biegnę do ciebie, Dziki Bór J. Stalmierskiego, Elegia na smyczki M. Jasińskiego), a także pozycje nigdy w historii tej placówki nie wykonywane ( kompletne wykonanie poematów z cyklu "Moja Ojczyzna" B. Smetany, "Wariacje i fuga na temat Hillera" M. Regera, IV i IX symfonia A. Brucknera, "Don Juan" R. Straussa i inne).
Koncertował z wieloma wybitnymi solistami np.: E. Podleś, T. Żmudziński, H. Czerny-Stefańska, B. Hesse-Bukowska, S. Kamasa, K. Jakowicz, K. Jabłoński, R. Tesarowicz, Lew Własenko, Nancy Casanova, M. Woskresienski. Pod jego batutą debiutował na estradzie filharmonicznej jeden z najwybitniejszych dziś skrzypków młodego pokolenia B. Nizioł.
Był inicjatorem i organizatorem Festiwalu Muzyki Współczesnej "Młoda Muzyka Polska", który odbywał się w latach 1985-1987 w Szczecinie.
W roku akademickim 1989/90 był słuchaczem Podyplomowego Studium Obrotu Dziełami Sztuki Profesjonalnej w warszawskiej SGPiS.
W latach 1993-1996 pracował jako dyrygent w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, pełniąc w nim w sezonie artystycznym 94/95 obowiązki dyrektora artystycznego. Zrealizowany tam przez niego spektakl "Marty" Flotowa zyskał wielkie uznanie publiczności i krytyki, zarówno w Poznaniu, jak i w wielu ośrodkach muzycznych Niemiec. "Zemsta nietoperza" przygotowana wspólnie ze znakomitym Jerzym Maksymiukiem, pod batutą Jacka Kraszewskiego oklaskiwana była również w Niemczech i Holandii.
Od 1994 roku współpracował z Polską Operą Telewizyjną we Wrocławiu, z Polskim Teatrem Tańca w Poznaniu oraz z zespołem Ballet Classique de Paris.
W latach 1993-98 był dyrektorem artystycznym letnich Międzynarodowych Warsztatów Muzycznych odbywających się w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Z tworzoną podczas nich orkiestrą symfoniczną koncertował m.in. na Międzynarodowym Festiwalu w Kamieniu Pomorskim.
Od 1998 roku był dyrygentem młodzieżowej polsko - niemieckiej orkiestry symfonicznej "Pomerania". Współpracował też z Telewizją Polską, opracowując programy poświęcone operze, baletowi i muzyce symfonicznej.
W sezonie 2000/2001 wziął udział w sześciomiesięcznym tournee europejskim (Dania, Finlandia Hiszpania, Niemcy, Norwegia, Rosja, Szwecja), podczas którego prowadził przedstawienia "Andrew Lloyd Webber Musical-Gala" w międzynarodowym składzie wykonawców. Prowadził też ożywioną współpracę z orkiestrami symfonicznymi i z zespołami operowymi Polski, Egiptu, Niemiec, Włoch, Austrii, Francji... [cytat za http://www.filharmoniakaliska.pl/?strona=aktualnosci&id=72]