przejdź do głównego menu przejdź do treści

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie "Słowiki 60 Jana Szyrockiego", na którego stronie aktualnie znajdujecie się Państwo, serdecznie zaprasza byłych członków Szczecińskiego Chóru Chłopięcego "Słowiki" do skontaktowania się z nami. Adres e-mail znajdziecie w kontakcie. 

Celem działania Stowarzyszenia jest kształtowanie i upowszechnianie kultury muzycznej, twórcze pobudzanie aktywności muzycznej oraz promowanie dorobku artystycznego, kulturalnego członków stowarzyszenia jak również promowanie dorobku artystycznego i kulturalnego miasta Szczecin oraz regionu zachodniopomorskiego.

Z poważaniem
Założyciele Stowarzyszenia


Hubert Bartłomiejski
Jerzy Błażejczyk
Wojciech Borguński
Piotr Brzozowski
Zenon Bukowski
Marek Chmara
Andrzej Delor
Andrzej Feterowski
Zbigniew Fugiel
Jerzy Geniusz
Grzegorz Gołębiewski
Grzegorz Handke
Ryszard Handke
Edward Lech Jagła
Andrzej Jałowiczor
Tadeusz Juchniewicz
Marek Kośmiński
Marek Krzesiński
Piotr Ledworowski
Jerzy Lemański
Jan Waldemar Nakoneczny
Paweł Filip Orłowski
Marek Pałac
Mariusz Pietrzak
Janusz Stelmach
Henryk Waszczyszak
Edward Wenne
Roman Zieliński

Zarząd na spotkaniu w dniu 23.11.2009r. jednogłośnie postanowił przyjąć w skład Stowarzyszenia jako członków zwyczajnych następujące osoby:

Janusz Stachowiak
Stanisław Czyżyk
Waldemar Jelonek
Krzysztof Zdąbłasz
Andrzej Legan
Jerzy Giec

Postanowienie to zawiera Uchwała Zarządu nr 4/2009 z dnia 23.11.2009r.  W/w osoby złożyły pisemną deklaracje o przystąpieniu i zobowiązanie opłacania składek członkowskich zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.


Zarząd na posiedzeniu w dniu 28.12.2009r. jednogłośnie postanowił przyjąć w skład Stowarzyszenia jako członka zwyczajnego:

Dariusz Gunia

Postanowienie to zawiera Uchwała Zarządu nr 7/2009 z dnia 28.12.2009r. W/w osoba złożyła pisemną deklaracje o przystąpieniu i zobowiązanie opłacania składek członkowskich zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.


Zarząd na posiedzeniu w dniu 25.01.2010r. jednogłośnie postanowił przyjąć w skład Stowarzyszenia,  jako członka zwyczajnego:

Jacka Chrzanowskiego i Pawła Żochowskiego

Postanowienie to zawiera Uchwała Zarządu nr 1/2010 z dnia 25.01.2010r. W/w osoby złożyły pisemną deklarację o przystąpieniu i zobowiązanie opłacania składek członkowskich zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.


Zarząd na posiedzeniu w dniu 27.09.2010r. jednogłośnie postanowił przyjąć w skład Stowarzyszenia,  jako członka zwyczajnego:

Piotra Urbana
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zarząd na posiedzeniu w dniu 20.04.2011r. jednogłośnie postanowił przyjąć w skład Stowarzyszenia,  jako członka zwyczajnego:

Krzysztofa Machowskiego

Postanowienie to zawiera Uchwała Zarządu nr 3/2011 z dnia 20.04.2011r. W/w osoba złożyła pisemną deklarację o przystąpieniu i zobowiązanie opłacania składek członkowskich zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.


Zarząd na posiedzeniu w dniu 20.04.2011r. jednogłośnie postanowił przyjąć w skład Stowarzyszenia,  jako członka zwyczajnego:

Jakuba Handke

Postanowienie to zawiera Uchwała nr 3/2011r. z nia 20.04.2011r. W/w osoba złożyła pisemną deklarację o przystąpieniu i zobowiązanie opłacania składek członkowskich zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.

 

Zarząd Stowarzyszenia dnia 11.06.2012 roku jednogłośnie przyjął Uchwałę 05/12 w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia - Jana Subocza.
W/w osoba złożyła pisemną deklarację o przystąpieniu i zobowiązanie opłacania składek członkowskich zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia dnia 03.01.2014 roku jednogłośnie przyjął Uchwałę  w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia - Kazimierza Czapiewskiego.
W/w osoba złożyła pisemną deklarację o przystąpieniu i zobowiązanie opłacania składek członkowskich zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia dnia 01.03.2014 roku jednogłośnie przyjął Uchwałę  w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia - Jacka Kraszewskiego.
W/w osoba złożyła pisemną deklarację o przystąpieniu i zobowiązanie opłacania składek członkowskich zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia dnia 01.06.2014 roku jednogłośnie przyjął Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia - Janusza Różaka.
W/w osoba złożyła pisemną deklarację o przystąpieniu i zobowiązanie opłacania składek członkowskich zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia dnia 01.09.2014 roku jednogłośnie przyjął Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia - Wojciecha Karkucińskiego.
W/w osoba złożyła pisemną deklarację o przystąpieniu i zobowiązanie opłacania składek członkowskich zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia dnia 01.01.2015 roku jednogłośnie przyjął Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia - Andrzej Frączek.
W/w osoba złożyła pisemną deklarację o przystąpieniu i zobowiązanie opłacania składek członkowskich zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia dnia 14.01.2015 roku jednogłośnie przyjął Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia - Leszka Jędrę.
W/w osoba złożyła pisemną deklarację o przystąpieniu i zobowiązanie opłacania składek członkowskich zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia w dniu 30.05.2016r. Uchwałą nr.07/2016 podjął decyzję o skreśleniu z listy członków stowarzyszenia następujące osoby:
1.Edwarda Wenne, 2. Piotra Urbana, 3. Jakuba Handke, 4. Krzysztofa Machowskiego, 5. Janusza Stachowiaka, 6. Tadeusza Juchniewicza, 7.Marka Pałaca,
8. Krzysztofa Zdąbłasza, 9. Dariusza Gunię, 10. Grzegorza Gołębiewskiego

 


Dokumenty organizacyjne:

 

  1. Statut
  2. Deklaracja członkowska
  3. Zarząd
  4. Komisja rewizyjna
  5. Wpis do KRS