przejdź do głównego menu przejdź do treści

Kalendarium

Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki" powstał w grudniu 1960 r. Jego założycielami byli Marian Foksa, Aleksander Mleczak i Jan Szyrocki. Geneza powstania zespołu nie jest do dzisiaj jasna. Inicjatywę założenia chóru należy chyba jednak przypisać Marianowi Foksie. Pierwsza próba chóru odbyła się 4 grudnia w Szkole Podstawowej nr 55. Zespół składał się z uczniów szczecińskich szkół podstawowych i średnich. Notabene lata sześćdziesiąte to okres, w którym powstało w Szczecinie kilka ciekawych zespołów o różnym charakterze. Jan Szyrocki był już w tym czasie szanowanym dyrygentem Chóru Politechniki Szczecińskie, bo pod taką nazwą działał wtedy dzisiejszy Chór Akademicki Politechniki Szczecińskiej.  W 1962 roku powstał z inicjatywy Jana Szyrockiego i Alfreda Proroka dziewczęcy zespół wokalny „Berżeretki”, specjalizujący się w repertuarze staropolskim, starofrancuskim, staroruskim, który szybko zdobył sporą popularność. A przecież był to okres, w którym triumfy święciły „Filipinki”. 

Pierwszy występ Szczecińskiego Chóru Chłopięcego „Słowiki” odbył się w Powiatowym Domu Kultury w Świnoujściu. W tym czasie dyrektorem chóru był Jan Szyrocki. Zgrany duet dyrygentów – Jan Szyrocki i Marian Foksa szybko przygotował zespół, który był w stanie występować na poważnych scenach w całej Polsce. Nie byłoby jednak sukcesu bez współpracy nauczycieli muzyki i korepetytorów. Z chórem współpracowała Maria Prorok prowadząc zajęcia z solfeżu, emisji głosu i inni. W 1965 roku powstała działająca przy chórze Symfoniczna Orkiestra Dziecięco-Młodzieżowa prowadzona przez dyrygenta Filharmonii Szczecińskiej Renarda Czajkowskiego i muzyków Mariana Foksę i Tadeusza Filozofa. 

Jan Szyrocki ze współpracownikami wypracował system szkolenia młodych śpiewaków. Przyjęcia do chóru odbywały się na podstawie przesłuchań. Wejście do chóru wiązało się z kilkumiesięcznym okresem nauki w tak zwanym zespole przygotowawczym. Nowi chórzyści poznawali w tym czasie repertuar zespołu a po końcowych przesłuchaniach byli przenoszeni do podstawowego zespołu. Stałymi dniami prób zespołu były wtorki i piątki. W okresie zimowym były organizowane zimowiska a w okresie letnim kolonie muzyczne. Był to okres bardzo wytężonej pracy, codziennie odbywały się dwie próby, przedpołudniowa trwająca do czterech godzin i popołudniowa – dwugodzinna. W okresie bezpośrednio poprzedzającym ważne koncerty i nagrania próby odbywały się nawet codziennie. Tak wytężona praca szybko przynosiła efekty a i opiekunowie pamiętali o tym, że chłopaki muszą tez pokopać piłkę. 

Lata 1967-1974 były złotym okresem szczecińskich „Słowików”. Ustabilizował się skład zespołu, dyrygenci skoncentrowali się na wprowadzaniu coraz trudniejszego repertuaru. W tym okresie praktycznie całe wakacje były wypełnione koncertami i wyjazdami. Corocznie zespół koncertował w Filharmonii Szczecińskiej, na Zamku Książąt Pomorskich, w Kamieniu Pomorskim i w Międzyzdrojach. Koncerty odbywające się w ramach stałych programów filharmonii, cyklu „Koncerty kameralne przy świecach i kawie”, Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach i Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej ugruntowały pozycję zespołu.
Po zaproszeniach na koncerty w kraju przyszły zaproszenia na koncerty poza jego granicami. W 1968 roku zespół koncertował na Węgrzech, od 1969 roku i w latach kolejnych w NRD, w 1970 roku na Łotwie. Potem przyszły wyjazdy do Belgii i Holandii (1972 i 1974), połączone z rewizytami chórów z tamtych krajów w Polsce. Były to wielkie przeżycia dla ówczesnych chórzystów, którzy zazwyczaj pierwszy raz w życiu mieli okazję wybrać się za żelazną kurtynę. 

W 1974 roku Jan Szyrocki podjął decyzję o skoncentrowaniu się na pracy z Chórem Politechniki Szczecińskiej. Batutę dyrygenta przejęła Elżbieta Berczyńska-Kus a potem Bożena Derwich. Ale to już całkiem inna historia


KALENDARIUM

 • 1960
  Grudzień 1960 – powstanie chóru
  4.XII.1960 Pierwsza próba chóru 
 • 1961
  23.VI.1961 Pierwszy koncert publiczny, Świnoujście, sala PDK
  18.XI.1961 Pierwszy publiczny występ w Szczecinie – Dzień Nauczyciela, sala Filharmonii Szczecińskiej
 • 1964 
  29.II.1964 Koncert w Zielonej Górze, Hala Ludowa
  23.V.1964 Koncert w Bydgoszczy, sala Filharmonii Pomorskiej
  24.V.1964 Koncert w Toruniu, sala Dworu Artusa
  Występy w Czechosłowacji
  22.IX.1964 Koncert w Pradze, sala koncertowa Biblioteki Miejskiej
  24.IX.1964 Koncert w Libercu, sala Państwowej Opery
  26.IX.1964 Udział w koncercie muzyki organowej i chóralnej, Katedra w Hejnicach
 • 1965
  Powstała działająca przy chórze Symfoniczna Orkiestra Dziecięco-Młodzieżowa prowadzona przez dyrygenta Filharmonii Szczecińskiej Renarda Czajkowskiego i muzyków Mariana Foksę i Tadeusza Filozofa. 
  5.II.1965 Koncert w Gdańsku, sala Opery Bałtyckiej
  4.IV.1965 Udział w koncercie kompozytorskim autorów szczecińskich, sala Zamku Książąt Pomorskich
  23.V.1965 Udział w „Koncercie kameralnym przy świecach i kawie” STH im. H.Wieniawskiego,
  23.IX.1965 Udział w XVII koncercie Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim. Katedra w Kamieniu Pomorskim
  4.XII.1965 Koncert 5-lecia sala Filharmonii Szczecińskiej
 • 1966
  Występy w Czechosłowacji - Praga, Liberec, Hejnice, Nowy Bor. 
 • 1967
  Nadzwyczajny Koncert Symfoniczny , Filharmonia Szczecińska – 22 września 1967 r.
  I Międzynarodowy Festiwalu Chórów Chłopięcych w Poznaniu, 1967 r.
  „Koncerty kameralne przy świecach i kawie” Szczecińskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego 26 listopada 1967 r. 
 • 1968
  19.IV.1968 Koncert Kameralny „Przy Kandelabrach”, Filharmonia Szczecińska
  26.IV.1968 Koncert Galowy z okazji XXIII rocznicy Wyzwolenia Szczecina
  16.VIII.1968 IV Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim
  Występy na Węgrzech, - Szeged, Budapeszt.
  15.IX.1968 Koncert w ramach IV Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego
 • 1969
  Konkurs chórów „Legnica Cantat 3”, Legnica, maj 1969r. – nagroda za najlepiej wykonany program muzyczny.
  17.VI.1969 Koncert w ramach IV Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach
  17.XII.1969 Koncert w Koszalinie
  18.XII.1969 Koncert w Słupsku
 • 1970
  Występy na Łotwie, Ryga. 
 • 1971
  Występy w NRD (Niemcy), Ostseewoche 1971
 • 1972
  Występy w NRD (Niemcy) – Drezno, Rostock lipiec 1972r.
  Występy w Belgii 
 • 1974
  Występy w Holandii
  Występy w Belgii 
  5.VII.1974 Koncert w Antwerpii
  7.VII.1974 Koncert w Lokeren

  Programy Telewizji Berlińskiej (NRD)
  Programy Telewizji Polskiej
  „Zielony Amadeo” - 1967

Materiał tej strony został opracowany w oparciu o niepełne dane, prosimy o uzupełnianie informacji drogą mailową lub wpisami w księdze gości.

Załączniki: