przejdź do głównego menu przejdź do treści

Grzegorz Handke

Absolwent Akademii Muzycznej im. J.I. Paderewskiego w Poznaniu w klasie prof. Jana Szyrockiego. W wieku 18 lat rozpoczął pracę jako instruktor, a później II dyrygent w Szczecińskim Chórze Chłopięcym "Słowiki". Pracował także w Chórze Akademickim Politechniki Szczecińskiej, Zespole Pieśni i Tańca "Żeńcy" Akademii Rolniczej w Szczecinie, był wykładowcą oraz założycielem i dyrygentem chóru męskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. Od 23 lat jest drugim dyrygentem Chóru Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Od 9 lat prowadzi także gryfiński Chór Dziecięcy "Amabile". Chór "Res Musica", który powstał w listopadzie 2000 roku jako Chór Nauczycielski, pod okiem pana Grzegorza Handke zdobył wiele wyróżnień, m.in.: II miejsce w VIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie (2002r.) oraz występ w finale XIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumunii (2002r.). Chór ma na swoim koncie także ciekawe przedsięwzięcia i koncerty np. współuczestniczenie w prawykonaniu Symfonii "Hymn do Słońca" Janusza Stalmierskiego z orkiestrą Filharmonii Szczecińskiej, w wykonaniu "Mszy Koronacyjnej" W.A. Mozarta w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie z okazji XXV - lecia pontyfikatu Jana Pawła II (2003r.) oraz występ z koncertem kolęd w Sanktuarium Maryjnym na Jasnej Górze w Częstochowie (2004r.). W roku 2003 i 2004 chór został laureatem Wojewódzkiego Przeglądu Chórów i Zespołów w Kameralnych Szczecinie, a w czerwcu 2004 roku wystąpił na XXIX Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach. [cytat za http://www.gryfino.powiat.pl/index.php?show=gal_poch_kura1&nr=30&flag=handke]

Wysokie odznaczenie dla dyrygenta Grzegorza Handke
W dniu 13 listopada 2010r. podczas Koncertu "50 lat później Słowiki Jana Szyrockiego", pani Prezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr - Anna Tarnowska, na podstawie uchwały ZG PZCHiO z dnia 09.10.2010, odznaczyła Złotą Odznaką z Laurem odznaki Za działalność społeczną i zasługi dla PZCHiO, dyrygenta Grzegorza Handke. Taką odznakę, otrzymują jedynie: artyści, dyrygenci, chórmistrze, śpiewacy,pasjonaci, którzy wcześniej otrzymali Odznaczenia:Brązowe, Srebrne i Złote, a dalszymi działaniami zasługują na uhonorowanie tym wysokim odznaczeniem.

W 2011r. wygrał ogłoszony przez Prezydenta Miasta Szczecin
konkurs na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki".

W kwietniu 2012 roku odbyła się druga edycja Wrocławskiego Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego Vratislavia Sacra.Chór Męski Słowiki 60 im. Jana Szyrockiego pod dyrekcją Grzegorza Handke wystąpił w dwóch kategoriach B i E, tj.:  muzyka sakralna i  muzyka cerkiewna i w obu kategoriach zdobył Dyplomy za zajęcie drugich miejsc, będąc najlepszym polskim zespołem, biorącym udział w festiwalu.
W listopadzie podczas Koncertu Jubileuszowego z okazji 5 lecia chóru,  Dyrygent Grzegorz Handke odebrał Dyplom "za długoletnią pracę w amatorskim ruchu chóralnym" nadany przez Zarząd Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Szczecinie.