przejdź do głównego menu przejdź do treści

Dyrygenci

Maestro Jan Szyrocki

Jan Szyrocki (ur. 29 grudnia 1931, zm. 9 kwietnia 2003 w Szczecinie) – założyciel, dyrygent i dyrektor artystyczny Chóru Akademickiego Politechniki Szczecińskiej, od 1952 roku, tj. od momentu powstania, nieprzerwanie kierował jego pracą, pozostając wiernym swym muzycznym fascynacjom.

Wprawdzie studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Szczecińskiej uwieńczył w roku 1956 dyplomem, a następnie do 1978 roku pozostał na uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego, to jednak równolegle zdobywał wiedzę muzyczną, najpierw w Szkole Muzycznej w Rybniku, następnie w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej w Szczecinie, w klasie fortepianu i w klasie śpiewu solowego. Po trzymiesięcznym stypendium w Królewskim Konserwatorium Muzycznym w Hadze (Holandia – 1968), kontynuował studia muzyczne w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu na Wydziale Teorii, Dyrygentury i Kompozycji w klasie profesora Stefana Stuligrosza. Ukończył je w 1975 roku dyplomem z wyróżnieniem. Przed tym jeszcze, w roku 1974 przebywał na kolejnym stypendium w Wiedniu, gdzie w tamtejszej Wyższej Szkole Muzyki i Sztuki Odtwórczej studiował dyrygenturę pod kierunkiem prof. H. Swarowskiego, C. Östereichera i G. Theuringa. Wziął w końcu rozbrat z techniką i całkowicie poświęcił się muzyce, co owocuje do dziś wciąż nowymi kreacjami artystycznymi i nowymi inicjatywami w dziedzinie upowszechniania muzyki w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim, z którym przede wszystkim związana jest działalność Jana Szyrockiego.

Należał on do współzałożycieli, a do 1974 roku pełnił funkcję dyrygenta i kierownika artystycznego Szczecińskiego Chóru Chłopięcego "Słowiki". Z jego inicjatywy powstał w 1973 roku Szczeciński Chór Kameralny, w 1983 roku przekształcony w "Collegium Maiorum", w którym kontynuują śpiewanie absolwenci CHAPS.

Od 1965 roku piastował funkcję prezesa Szczecińskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, był również inicjatorem, członkiem Komitetu Organizacyjnego i Rady Artystycznej oraz dyrektorem artystycznym corocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach, który organizowany jest od 1965 roku.

Od roku 1978 był nauczycielem akademickim Akademii Muzycznej w Poznaniu, początkowo na stanowisku docenta, następnie profesora nadzwyczajnego, a potem profesora zwyczajnego. Z chwilą powołania Filii w Szczecinie (1980) został jej kierownikiem do 1995 roku, a ponadto kierował pracami powstałego w 1985 roku Studium Kultury Muzycznej Politechniki Szczecińskiej. W 1995 roku został na 3 lata dyrektorem Chóru Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie.

Często występował w roli konsultanta chórów zagranicznych, m.in. na zaproszenie amerykańskich uniwersytetów w 1989 i 1994 roku przebywał w USA prowadząc wykłady oraz próby i koncerty z tamtejszymi chórami. Prowadził także seminaria dla dyrygentów i uczestniczył jako juror w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach chóralnych. Od wielu lat szczególną domeną jego działalności dyrygenckiej było prowadzenie koncertów muzyki oratoryjnej z udziałem orkiestr polskich i zagranicznych.

Profesor Jan Szyrocki był jednym z inicjatorów powołanej w 1990 roku Polsko – Niemieckiej Akademii Chóralnej "In Terra Pax", dzięki której śpiewająca młodzież obu krajów razem przygotowuje i prezentuje na estradach Polski i Niemiec najpiękniejsze dzieła światowej literatury chóralnej.

Za swoje zasługi Jan Szyrocki uhonorowany został wysokimi odznaczeniami państwowymi i regionalnymi. Pochowany został na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

źródło: artykuł [Jan Szyrocki] w Wikipedii, licencja: [GNU FDL], autorzy: [wikipedyści]

 

Dodatkowe informacje: