Zdjęcia


Msza św i Koncert dla śp. Henryka Waszczyszaka w I rocznicę śmierci

foto. Anna Bartłomiejska


Koncert w Kościele pw.Św. Ottona 

Śpiewamy pieśń AVE MARIA F.Biebla 

Koncert w Kościele pw.Św. Ottona 
Stowarzyszenie "Słowiki 60 Jana Szyrockiego". © Urząd Miasta Szczecin. Kontakt: afeterow@um.szczecin.pl