Zdjęcia


Oprawa Mszy Św. i Koncert Lokęd Szczecin- Żydowce

foto. Anna Bartłomiejska


Kościół Parafialny w Szczecinie - Żydowcach 

Oprawa chóralna Mszy Św. 

Koncert Kolęd 

Słowiki 60 

Słowki 60 

Proboszcz Jarosław Bilicki 

Dyrygent Jacek Kraszewski 

Słowiki 60 
© Stowarzyszenie "Słowiki 60 Jana Szyrockiego". Kontakt: biuro@slowiki60.pl