Multimedia archiwalneZakładka archiwalia poświęcona jest materiałom archiwalnym o historii "Słowików" Jana Szyrockiego od momentu powstania chóru do końca okresu Jana Szyrockiego. Dostępne są zdjęcia, nagrania i nuty z tamtego okresu. Jakość niektórych materiałów jest niska, ale ich wartość emocjonalna...

Zwracamy się z prośbą do tych, którzy posiadają niepublikowane na naszej stronie materiały o ich udostępnienie.

Dzięki uprzejmości osób prywatnych mamy również możliwość zamieścic zdjęcia, które ilustrują mniej oficjalną stronę życia chórzystów. Zapraszamy.

Stowarzyszenie "Słowiki 60 Jana Szyrockiego". © Urząd Miasta Szczecin. Kontakt: afeterow@um.szczecin.pl