przejdź do głównego menu przejdź do treści

Wydarzenia

Relacja - Koncert w Filharmonii Szczecińskiej -Słowiki razem wędrują z kolędą

W dniu 8 stycznia 2012 roku w Filharmonii Szczecińskiej im. Mieczysława Karłowicza, odbył się koncert „Słowiki Szczecinowi – Słowiki po kolędzie”, w którym wzięły udział Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki” i Chór Męski Słowiki 60 im. Jana Szyrockiego pod dyrekcją Grzegorza Handke. Jako soliści wystąpili tenor Opery Kameralnej w Warszawie – Krzysztof Machowski i Nicolas Ceballos – skrzypce. Do udziału w koncercie zaproszono, podobnie jak rok wcześniej,  Mimówz „Teatru-3” Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie. Reżyserię tegorocznego koncertu, tak jak  jego pierwszą – ubiegłoroczną edycję powierzono Konradowi Maternie. Koordynacją działań teatru:  z reżyserem koncertu, dyrygentem i chórami realizował  kierownik artystyczny Teatru-3 Hubert Bartłomiejski.Przygotowaniem scenografii  zajmowali się: Wojciech Borguński, Zenon Bukowskii Zbigniew Fugiel oraz Mariusz Pietrzak i Janusz Stelmach.

Koncert poprzedziły próby chórów, gdyż repertuar zawierał wspólne wykonanie trzech kolęd. Mimowie ubarwili kolędowanie rolami  Aniołów w obsadzie: Agata Kaczmarczyk, Alicja Foryś, Kamila Kaszuba, Patrycja Nosowicz, Bronisław Stankiewicz, Arkadiusz Pałtyński, Adam Sapritonow i Jerzy Tyszko. Anielsko białe kostiumy ze skrzydłami przygotowała Anna Bartłomiejska. Godną do odnotowania, była szybka pomoc w postaci poprawki krawieckiej w tzw. sytuacji „za pięć dwunasta”, którą zaofiarował  najstarszy z Mimów - Bronisław Stankiewicz. W  trakcie dwugodzinnej przerwy na obiad, pomiędzy ostatnią próbą i koncertem, dopasował kostiumy do odpowiednich rozmiarów dla dwóch Mimów. Ze względów organizacyjnych, wcześniejsza przymiarka kostiumów przez te osoby była niemożliwa do przeprowadzenia. 

Ostatnie godziny poprzedzające koncert, były jak zwykle  najgorętsze. Repertuar Filharmonii Szczecińskiej, nie pozwalał na wcześniejsze próby sytuacyjne, dlatego wszelkie działania w dniu koncertu, wymagały sprawnej organizacji i kompetencji,  co realizował  z pomocą wyznaczonych koordynatorów, reżyser. Scenografia na bieżąco wymagała wprowadzania odnośnych korekt na scenie, po zajęciu miejsc przez  wykonawców.Tuż przed rozpoczęciem  koncertu, część najbardziej spragnionych  artystycznych doznań widzów i słuchaczy, którzy zajęli wcześniej miejsca, wzięli  udział w ostatniej próbie „Chłopięcych Słowików”. 

A później, przyszedł czas na  anielskie brzmienia, nieco magii i śpiew. Najpierw tajemniczy Anioł Skrzypek – Nicolas Ceballos w rytmie „Małego Dobosza”, wyczarował Anioły, które pokryły scenę jakby  śniegiem. Po chwili, smykiem – „wyczarował ” nadchodzące  Anioły wraz z chórzystami, którzy dostojnie witali się z widzami.  Jako ostatni na scenę wkroczył, prowadzany przez dwie anielskie anielice dyrygent Grzegorz Handke.

Kolędą „ Tryumfy Króla Niebieskiego”, Słowiki 60 rozpoczęły koncert.  Śpiewane kolędy przeplatały się z  poetyckimi  tekstami, opisującymi wydarzenia w Betlejem. Nastrojowy głos Narratora, należącego do Krzysztofa Materny, dodatkowo wzbogacił koncert .  W międzyczasie, Anioły sprowadziły płaty śniegu na wniesione w prologu naturalne choinki. Wkrótce,  na scenie  pojawił się też Chór Chłopięcy Słowiki. Widownia z wyraźnym aplauzem powitała młodych wykonawców. Ich  „słowiczy” śpiew, również  nie uszedł  uwadze Aniołów. Poetyckie teksty, brzmienia głosów chłopięcych i męskich, dotyk smyka po strunach skrzypiec, magia kolorów, głos Narratora oraz Anioły- zapewne w wyobraźni słuchaczy, zawiodły wielu, do czasów Świąt Bożego Narodzenia z czasów dzieciństwa i przeniesionych nastrojów do swoich rodzinnych domostw. Ten nastój wzmocnił  śpiew Solisty Krzysztofa Machowskiego, tenora Opery Kameralnej w Warszawie. Jego uduchowiony głos w kolędzie „Lulaj, że Jezuniu”  z pewnością ucieszył nie tylko słuchaczy, ale i „Dzieciątko”. Z każdą chwilą atmosfera stawała się coraz bardziej świąteczna i podniosła. Ostatnią kolędą koncertu, była wspólnie zaśpiewana przez chóry „Jasna Panna” dodatkowo z akompaniamentem pianistki  Eweliny Fogiel.

Po zakończeniu koncertu odbyła się ceremonia wręczenia „Złotej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego” przyznanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej Szczecińskiego Chóru Chłopięcego „Słowiki” z okazji jubileuszu 50 lecia działalności. Odznakę odebrał z rąk Wicemarszałka  Województwa Zachodniopomorskiego pana Wojciecha Drożdża, najwyższy rangą przedstawiciel organizacji, dyrygent Grzegorz Handke. W odczytanej przez konferansjera Wojciecha Borguńskiego laudacji przedstawione zostały osiągnięcia z całego okresu działalności , tak że z lat 1960 – 1974, które do tej pory były zazwyczaj marginalizowane. Następnie  pan Wicemarszałek odznaczył Srebrnymi Odznakami Honorowymi Gryfa Zachodniopomorskiego  dwie pracownice OPP SCCh „Słowiki”, panie Izabelę Chlubek i Ewę Dębowską.

Pani Izabela Chlubek jako pracownik Szczecińskiego Chóru Chłopięcego „Słowiki” przyczyniła się do sukcesów osiągniętych przez chór w latach 2004 -2010. Pełniła m.in. funkcję drugiego dyrygenta i dyrygowała wykonaniami muzyki sakralnej i świeckiej na koncertach  w kraju i za granicą. Podczas obchodów jubileuszu 45 lecia chóru przygotowywała zespół do koncertów jubileuszowych i pełniła funkcję akompaniatora. Brała udział wraz z chórem w wydarzeniach organizowanych przez Urząd Miasta Szczecin. Przygotowała chór i dyrygowała podczas koncertów jubileuszowych 50 lecia w Szczecinie w roku 2010.

Pani E.Dębowska  jako pracownik Szczecińskiego Chóru Chłopięcego „Słowiki” od 2002 roku pełniła społeczną funkcję Prezesa chóru. Przyczyniła się do sukcesów zespołu organizując koncerty i wyjazdy artystyczne. Organizowała  spotkania chóralne z zaprzyjaźnionymi chórami. Jako nauczyciel „Małych Słowiczków” przygotowała i prowadziła z okazji 50 lecia chóru Jubileuszowy Koncert Dziecięcy „Słowiki – Dzieciom Szczecina”, który odbył się w Szczecinie w 2010roku. P. Dębowska przez wiele lat śpiewała w Chórze Politechniki Szczecińskiej pod dyrekcją Jana Szyrockiego.  

Po ceremonii  chóry zaśpiewały z akompaniamentem pianina pieśń świąteczną „Witaj gwiazdko złota”,  w której  popisali się swoimi słowiczo- chłopięcymi  głosami trzej  soliści.  Wykonawcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami zachwyconej widowni. Do ukłonu na proscenium wyszły  Anioły w towarzystwie reżysera i do nich dołączyli również soliści. 

Początek 2012 roku zainaugurowany wspólnym Koncertem Noworocznymw Katedrze Szczecińskiej jak i koncert  "Słowiki Szczecinowi -Słowiki po kolędzie" może na stałe zawiąże artystyczną współpracę obu chórów co z pewnością dostarczyło by wykonawcom jak i słuchaczom ciekawych doznań artystycznych, podobnie jak współpraca Chóru Słowiki 60 z Teatrem-3. Jak pokazały dotychczasowe dwa koncerty, możliwe jest dla tworzenia i wyrażania nastrojów oraz przesłań, połączenie trzech światów: świata poezji, świata dźwięku i świata ciszy .         
                         
                                                                                                                                                                                                           HB.