Zdjęcia


Koncert Noworoczny Kolęd 2020

Foto. Renata Bartłomiejska


Koncert Noworoczny 

Koncert Noworoczny 

Dyryguje Jacek Kraszewski 

Słowiki60 

Słowiki60 dyryguje Jacek Kraszewski 

Koncert Noworoczny Kolęd 2020 
Stowarzyszenie "Słowiki 60 Jana Szyrockiego". © Urząd Miasta Szczecin. Kontakt: afeterow@um.szczecin.pl